Van xả tự động

Mã số: 827762914874
Giá: 0 VNĐ

 Tự động xả khí biogas khi áp suất trong bể cao vượt mức quy định.

[ In trang này ]   [ Đóng cửa sổ ]