Máy phát điện biogas 2,2 kw

Mã số: 82776219279
Giá: 0 VNĐ

Máy phát điện chạy một trong ba loại nhiên liệu: Xăng - Biogas - Gas LPG

[ In trang này ]   [ Đóng cửa sổ ]